صوت و تصویرفرهنگسلامتاجتماعیعلم و دانشبین المللمنطقهترکیهایرانصفحه اصلی
آغاز رأی گیری از ساعت 8 امروز
02-03-2016 10:47


رأی گیری برای انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی و پنجمین دوره مجلس خبرگان، از ساعت 8 صبح امروز به صورت همزمان در سراسر کشور آغاز شد.
در این انتخابات 54 میلیون و ٩١٥ هزار و ٢٧ نفر واجد شرایط رأی دادن هستند که باید نمایندگان خود را برای مجلس شورای اسلامی از میان ٤ هزار و ٨٤٤ کاندیدا و منتخبین خود برای مجلس خبرگان را از میان 161 نفر انتخاب کنند.
بنا بر این گزارش، مجلس شورای اسلامی 290 و مجلس خبرگان رهبری 88 عضو دارد.
این در حالیست که تعداد زیادی از خبرنگاران داخلی و خارجی با استقرار در مراکز اخذ رای، به صورت زنده به پوشش بزرگترین رخداد سیاسی کشور در سال جاری می پردازند.