صوت و تصویرفرهنگسلامتاجتماعیعلم و دانشبین المللمنطقهترکیهایرانصفحه اصلی
ترکیب دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی
30-04-2016 10:39


 با برگزاری دور دوم دهمین دوره انتخابات مجلس شوای اسلامی در 55 حوزه انتخابیه، تکلیف 68 کرسی باقی مانده مجلس شورای اسلامی نیز مشخص شد.
دور اول دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی 7 اسفندماه سال گذشته در سراسر کشور برگزار شد که از 207 حوزه انتخابیه 55 حوزه انتخابیه به دور دوم کشیده شد.
در دور دوم انتخابات در 55 حوزه انتخابیه، 68 منتخب به مجلس شورای اسلامی راه یافتند که از این تعداد 19 نفر با گرایش اصولگرایی، 33 نفر با گرایش اصلاح طلبی و اعتدالی و 16 نفر مستقل هستند.
همچنین در دور اول انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی تکلیف 152 حوزه انتخابیه مشخص شد که تعداد 221 منتخب به مجلس شورای اسلامی راه یافتند.
همچنین یک کرسی از حوزه انتخابیه اصفهان به انتخابات میان دوره ای کشیده شد.
منبع: خبرگزاری فارس