صوت و تصویرفرهنگسلامتاجتماعیعلم و دانشبین المللمنطقهترکیهایرانصفحه اصلی
ترکیب مجلس دهم از دید رسانه ها
02-05-2016 12:21


 با پایان مرحله دوم انتخابات مجلس و تعیین 68 کرسی باقی مانده بهارستان، رسانه ها آمار های متفاوتی از ورود اصولگرایان، اصلاح طلبان و افراد مستقل به مجلس دهم ارائه می دهند.
با وجود این آمار و ارقام مختلف، اهمیت نقش مستقل ها در مجلس آینده به خوبی نمایان است تا جایی که هر رسانه ای با خط و مشی خود سعی دارد مستقل‌ها را در لیست خود محاسبه و خود را پیروز انتخابات معرفی کند.
در حال حاضر اصلاح طلبان مدعی هستند که 122 نفر از کاندیداهای لیست امید به مجلس راه یافتند و اصلاح طلبان پیروز اصلی انتخاب هستند درحالی که اصولگرایان نیز بر این تصورند که حداقل 155 نماینده اصولگرا و یا مستقل که متمایل به اصولگرایی هستند به مجلس دهم راه یافته اند و این بیانگر این موضوع است که اصولگرایان و اصلاح طلبان رقابتی سخت در مجلس خواهند داشت چه بسا همین امر نحوه تعیین ریاست مجلس را دشوار کند.
همچنین بر اساس آمارهای منتشره به این جمع 5 نامزد اقلیت مذهبی، یک کرسی واگذار شده به انتخابات میان دوره ای از حوزه انتخابیه اصفهان و 3 نماینده مشترک میان لیست ها را که بیافزایید، به مجموع 290 کرسی مجلس دهم خواهید رسید.
خبرگزاری فارس نوشت که اصول گرایان در مجلس دهم 126 کرسی، اصلاح طلبان 112 کرسی و مستقل ها 51 کرسی کسب کردند.
خبرگزاری ایسنا نیز گرایش های سیاسی مجلس آتی را این گونه نوشت: 83 کرسی اصول گرا، 120 کرسی اصلاح طلب، 81 کرسی مستقل و 5 کرسی اقلیت های مذهبی.
روزنامه شرق تعداد اصول گرایان راه یافته به مجلس را 80 نفر و اصلاح طلبان را 126 نفر دانست.
روزنامه اعتماد هم تعداد اصول گرایان راه یافته به مجلس را 83 نفر، اصلاح طلبان را 121 نفر و مستقل ها را 81 نفر اعلام کرد.
روزنامه ایران گرایش سیاسی مجلس دهم را بر این اساس اعلام کرد: اصول گرایان 72 کرسی، مستقل 82 کرسی، جبهه امید 117 کرسی، صدای ملت 14 کرسی و اقلیت های مذهبی 5 کرسی توانستند کسب کنند.
روزنامه کیهان نیز نوشت: اصولگرایان با 118 نماینده، اصلاح طلبان با 96 نماینده، مستقل ها 55 نماینده و اعتدالیون (حامیان دولت) نیز با 20 نماینده راهی مجلس شدند.
منبع: خبرگزاری ها