صوت و تصویرفرهنگسلامتاجتماعیعلم و دانشبین المللمنطقهترکیهایرانصفحه اصلی
افزایش سن ازدواج در ایران
10-05-2016 12:32


 علی اکبر محزون در نشست خبری روز جمعیت به آمار ولادت ها اشاره کرد و گفت: در سال گذشته یک میلیون و 570 هزار و 218 ولادت رخ داد که یک میلیون و 208 هزار و 156 مورد در شهرها و 362 هزار و 63 مورد نیز در روستاها به ثبت رسیده است که از این تعداد 806 هزار و 459 مورد پسر و 763 هزار و 759 مورد دختر متولد شده اند.
وی گفت: آمار ولادت در شهرها 3.3 درصد رشد داشت و در مقابل تولد هر 106 پسر 100 دختر متولد شده اند.
مدیرکل دفتر اطلاعات آمار و جمعیت سازمان ثبت احوال با اشاره به اینکه متوسط رشد ولادت در شهرها 2.3 درصد بود که در شهرها 2.5 درصد رشد و در روستاها 1.9 درصد روستاها رشد داشته است در حالی که سال 93 افزایش رشد ولادت 4.2 بوده است.
محزون به آمار ولادت ها در 10 سال اول ازدواج والین اشاره کرد و گفت: در سال گذشته 74.7 درصد از ولادت ها در ده سال اول بوده است این در حالی است که در 5 سال گذشته این آمار 77.1 درصد بوده است و نشان از کاهش آمارها در سال 94 دارد.
وی همچنین آمار تولد ها در 5 سال اول و دوم را اعلام کرد و گفت: 45.4 درصد فرزندان در 5 سال اول و 29.3 درصد نیز در 5 سال دوم ازدواج ها متولد شده اند در حالی که در سال های گذشته آمار 5 سال اول 52.4 و آمار 5 سال دوم 24.7 بود که آمار هر دو اینها کاهش یافته است و نشان دهنده تاخیر در فرزندآوری است.
مدیرکل دفتر اطلاعات آمار و جمعیت سازمان ثبت احوال میانگین سن مادران در فرزندآوری را 28.4 و پدران را 31.5 سال اعلام کرد و اظهار داشت: ولادت های مادران بالای 30 سال در 84، 27.5 درصد بود که این آمار در سال 93 به 37.5 درصد و در سال 94 به 40.3 درصد افزایش یافت که نشان دهنده این است هر سال میانگین سن ازدواج و فرزندآوری افزایش پیدا کرده است.
محزون به سن «متعارف» ازدواج برای پسران و دختران اشاره کرد و افزود: 20 تا 34 سالگی سن ازدواج متعارف پسران و 15 تا 30 سالگی سن ازدواج متعارف دختران است که در این سال ها دچار تغییر و تحولاتی شده است در حالی که تاخیر در سن متعارف بالای 35 سال برای مردان در سال 93، 10.4 درصدو در سال 94، 11.6 درص بوده است و همچنین تاخیر ازدواج زنان بالای 30 سال در سال 93 نیز 14.5 درصد و در سال 94 به 15.9 درصد افزایش یافته است.
وی گفت: این آمار در کلان شهرها متفاوت است به طوری که تهران 31.1 سال، کرج 30 سال و شیراز 30.1 سال برای مردان و در همین شهرها برای زنان به ترتیب 27.2، 25.9 و 25.9 سال بوده است.
مدیرکل دفتر اطلاعات آمار و جمعیت سازمان ثبت احوال به ازدواج های دوم به بعد نیز اشاره کرد و گفت: 5.4 درصد ازدواج مردان بعد از طلاق همسر یا فوت در ازدواج دوم به بعد به ثبت رسیده است و 4.1 درصد ازدواج زنان برای بار دوم به بعد ثبت شده است.
منبع: خبرگزاری مهر