صوت و تصویرفرهنگسلامتاجتماعیعلم و دانشبین المللمنطقهترکیهایرانصفحه اصلی
کتاب، در نمایشگاه رکورد زد
13-05-2016 14:55


 همزمان با نهمین روز از نمایشگاه بین المللی کتاب و بنا بر اعلام مسئولان انتشارات سوره مهر در نمایشگاه کتاب، تازه ترین مجموعه شعر فاضل نظری با عنوان «کتاب» که امسال در نمایشگاه کتاب عرضه شده است به فروش بیش از ۱۴ هزار نسخه تا روز گذشته دست پیدا کرده است.
کتاب که تازه ترین غزلیات عاشقانه نظری را در بر می گیرد در هفته منتهی به برگزاری نمایشگاه کتاب منتشر و رونمایی شد و روز گذشته پنجمین چاپ از این کتاب توسط سوره مهر در نمایشگاه به فروش رسید.
شب گذشته نیز مراسم جشن امضا این کتاب در غرفه انتشارات سوره مهر برگزار شد که با ازدحام جمعیت برای خرید کتاب و گرفتن امضا شاعر همراه بود.
مجموعه شعر «كتاب» پنجمین دفتر شعر نظری، شامل ۴۰ غزل با مضامین عاشقانه و عارفانه و اجتماعی است.
فاضل نظری در باره نام تازه این دفتر شعر پیش از این گفته بود: «كتاب» پیش از هر چیز نام معجزه پیامبر عزیزمان است و من با این نام گذاری درصدد بودم تا اهمیت این معجزه را یادآوری كرده باشم. از سویی دیگر انتخاب این نام تلاشی است برای نشان دادن اهمیت كتاب و خواندن.
منبع: خبرگزاری مهر