صوت و تصویرفرهنگسلامتاجتماعیعلم و دانشبین المللمنطقهترکیهایرانصفحه اصلی
روزهای داغ زمین رکورد شکست
17-05-2016 16:15


تازه ترین بررسی های صورت گرفته توسط آژانس فضانوردی آمریکا حکایت از آن دارد که امسال زمین داغ ترین آوریل خود را پشت سر گذاشته است.
از این نظر می توان از هم اکنون پیش بینی کرد که سال ۲۰۱۶ در زمینه گرم بودن رکوردی با فاصله زیاد از سالهای قبل برجای بگذارد.
داده های جدید ناسا نشان می دهد که دمای زمین (خشکی و مناطق آبی) در آوریل امسال در مقایسه با متوسط دمای ثبت شده در تمام آوریلهای حد فاصل سالهای ۱۹۵۱ تا ۱۹۸۰ حدود ۱.۱۱ درجه بالاتر بوده است.
اما اگر از منظر دیگری نیز به این مقوله نگاه شود با نگرانی بیشتری هم روبرو خواهیم شد.
بررسیهای ناسا نشان می دهد که آوریل امسال هفتمین ماه پیاپی محسوب می شود که متوسط دما حداقل یک درجه بالاتر از متوسط سالهای ۱۹۵۱ تا ۱۹۸۰ ثبت شده است. این فاصله زمانی به عنوان یکی از ارجاعات علمی ناسا به حساب می آید که مبنای بسیاری از ارزشیابی های جوی در نظر گرفته می شود.
این اطلاعات نگران کننده موجب شده تا دانشمندان از عنوان «وضعیت اضطراری جوی» استفاده کنند. همین امر موجب شده تا درخصوص تحقق تعهدات ارایه شده در توافق پاریس تردیدهای زیادی به وجود آید. بر اساس این توافق تاریخی کشورهای جهان متعهد می شوند که تلاشهای مؤثری برای عدم افزایش دمای زمین به بیش از دو درجه انجام دهند.
در همین حال کریستینا فیگرز از مقامات ارشد سازمان ملل در حوزه تغییرات جوی هشدار داد: اوضاع نامساعدی به وجود آمده اما نگرانی اصلی همزمانی آن با ال نینوی شدیدی است که در این صورت باید منتظر تبعات سخت آن باشیم.
منبع: خبرگزاری مهر