صوت و تصویرفرهنگسلامتاجتماعیعلم و دانشبین المللمنطقهترکیهایرانصفحه اصلی
14 دانشگاه ایرانی در جمع برترین های جهان
21-05-2016 11:56


 پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) گفت: بررسی نظام رتبه بندی لایدن در سال 2016 نشان می دهد که تعداد دانشگاه های ایران در این رتبه بندی افزایش یافته و به 14 دانشگاه رسیده است.
دکتر محمدجواد دهقانی، با اعلام این خبر افزود: این بررسی نشان می دهد که تعداد دانشگاه های کشور نسبت به سال گذشته افزایش یافته است. دانشگاه های اصفهان و خواجه نصیرالدین طوسی دانشگاه های جدیدی هستند که به این رتبه بندی بین المللی راه یافته اند.
وی افزود: اولین رتبه بندی لایدن مربوط به سال 2012-2011 بود. در این سال هیچ دانشگاهی از کشور در این نظام رتبه بندی حضور نداشت. در سال 2013 پنج دانشگاه کشور شامل دانشگاه صنعتی امیرکبیر، شریف، تربیت مدرس، تهران و علوم پزشکی تهران در این نظام رتبه بندی جای گرفتند.
دهقانی گفت: در سال 2014 تعداد دانشگاه های کشور در این نظام رتبه بندی مجددا افزایش یافت و به 12 دانشگاه رسید که شامل دانشگاه های امیرکبیر، تبریز، شریف، علم و صنعت ایران، صنعتی اصفهان، تهران، شهید بهشتی، تربیت مدرس، فردوسی مشهد، شیراز، علوم پزشکی تهران و دانشگاه آزاد اسلامی می شود.
وی یادآور شد: در سال 2015 تعداد دانشگاه های کشور در این نظام رتبه بندی به 13 دانشگاه رسید. دانشگاه صنعتی اصفهان، امیرکبیر، شریف، تبریز، علم و صنعت ایران، تهران، شهید بهشتی، تربیت مدرس، شیراز، فردوسی مشهد، علوم پزشکی تهران، علوم پزشکی شهید بهشتی و دانشگاه آزاد اسلامی در سال 2015 در این رتبه بندی حاضر شدند.
سرپرست پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) گفت: در سال 2016 یعنی در جدیدترین رتبه بندی اعلام شده توسط لایدن، دانشگاه های تهران، صنعتی امیرکبیر، علوم پزشکی تهران، صنعتی شریف، تربیت مدرس، علم و صنعت ایران، صنعتی اصفهان، دانشگاه شیراز، فردوسی مشهد، تبریز، شهید بهشتی، علوم پزشکی شهید بهشتی، خواجه نصیرالدین طوسی و اصفهان در این رتبه بندی جای گرفته اند.
وی گفت: لایدن از سال 2012-2011 هر ساله به رتبه بندی دانشگاه های دنیا می پردازد و یکی از نظام های رتبه بندی معتبر بین المللی محسوب می شود. مقر این رتبه بندی دانشگاه لایدن در هلند است که یکی از معتبرترین گروه های علم سنجی دنیا را در خود جای داده است.
دهقانی خاطرنشان کرد: نظام رتبه بندی لایدن دانشگاه ها را از ابعاد مختلفی رتبه بندی می کند.
وی افزود: در بخش حجم انتشارات (کمیت تولید علم) برای سال های 2011 تا 2014، اگر رتبه بندی بر اساس سهم هر دانشگاه از هر مقاله صورت گیرد آنگاه دانشگاه تهران در جایگاه 228 دنیا قرار می گیرد. این روش فقط یکی از روش های رتبه بندی در نظام لایدن است که سهم هر دانشگاه از هر مقاله بر حسب تعداد پژوهشگران آن دانشگاه بر روی مقالات محاسبه می شود.
سرپرست پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) گفت: بر همین اساس بعد از دانشگاه تهران، دانشگاه های صنعتی امیرکبیر، علوم پزشکی تهران، صنعتی شریف، تربیت مدرس، علم و صنعت ایران، صنعتی اصفهان، دانشگاه شیراز، فردوسی مشهد، تبریز، شهید بهشتی، علوم پزشکی شهید بهشتی، خواجه نصیرالدین طوسی و اصفهان قرار دارند که به ترتیب رتبه های 325، 343، 363، 412، 436، 463، 509، 537، 627، 679، 696، 729 و 821 را کسب کرده اند.
منبع: خبرگزاری مهر