صوت و تصویرفرهنگسلامتاجتماعیعلم و دانشبین المللمنطقهترکیهایرانصفحه اصلی
آغاز ماه رمضان در برخی از کشورهای اسلامی
06-06-2016 09:16


 امروز، دوشنبه اولین روز از ماه رمضان در بسیاری از کشورهای اسلامی اعلام شده است.
مردم مسلمان در کشورهای ترکیه، عربستان، قطر، مصر، کویت، اردن، امارات، فلسطین، لیبی، عراق و اتیوپی امروز را با روزه آغاز کردند. یمن نیز برای اولین بار بدون توجه به اعلام حلول ماه در عربستان، امروز را روز اول ماه رمضان اعلام کرده است.
در مالزی و اندونزی با توجه به رویت هلال ماه، امروز دوشنبه به عنوان اولین روز ماه مبارک رمضان اعلام شده است.
کشورهای مغرب و تونس، روز سه شنبه را به عنوان روز اول ماه مبارک رمضان اعلام کردند.