صوت و تصویرفرهنگسلامتاجتماعیعلم و دانشبین المللمنطقهترکیهایرانصفحه اصلی
اختلاف 280 هزار نفری بین جمعیت زن و مرد در ترکیه
07-03-2016 14:23


سازمان آمار ترکیه گزارش "زن با آمار در 2015" را منتشر کرد. بر اساس این گزارش زنان 49.8 در صد از جمعیت ترکیه را تشکیل می دهند.
در این گزارش آمده است که 50.2 در صد جمعیت ترکیه از مردان و 49.8 نیز از زنان تشکیل می گردد. تعداد مردان 39 میلیون و 511 هزار و 191 نفر و تعداد زنان 39 میلیون و 229 هزار و 862 نفر است.
بر این اساس خانمی که به دنیا می آید پیشبینی می شود که تا سن 80.7 سالگی عمر کند و آقایی که به دنیا می آید تا سن 75.3 سالگی عمر می کند. میانگین طول عمر مردم در ترکیه 78 سال است.
همچنین در این گزارش آمار زنانی که سواد ندارند نیز آمده است. در سال 2014، 5.6 در صد از زنان و مردان که سن آنها بالای 25 سال است، سواد ندارند. این آمار برای زنان 9.2 در صد و برای مردان 1.8 در صد است.
بر اساس این گزارش سن میانگین ازدواج زنان 23.9 سال است. این سن برای مردان 27 سال است.
همچنین آمار زنانی که حداقل در یک دوره از عمر خود موجب آزار فیزیکی قرار گرفتند 35.5 در صد اعلام شده است.


منبع: خبرگزاری آناتولی