صوت و تصویرفرهنگسلامتاجتماعیعلم و دانشبین المللمنطقهترکیهایرانصفحه اصلی
آغاز ماراتن کنکور
براساس آمار ثبت نام در آزمون سراسری سال 95 تعداد 860 هزار و 109 نفر داوطلب در این آزمون ثبت نام کرده اند و آزمون گروه های علوم انسانی و علوم ریاضی و فنی صبح امروز پنجشنبه 24 تیر آغاز شد.
14-07-2016 09:18


 به گزارش خبرگزاری مهر در آزمون سراسری سال 95 تعداد 860 هزار و 109 نفر داوطلب ثبت نام کرده اند که از این تعداد 509 هزار و 19 نفر زن و 351 هزار و 90 نفر مرد هستند. به عبارت دیگر 59.18 درصد داوطلبان زن و 40.82 درصد داوطلبان مرد است.
از تعداد 860 هزار و 109 نفر ثبت نام کننده، تعداد 162 هزار و 879 نفر در علوم ریاضی، تعداد 519 هزار و 488 نفر در علوم تجربی، تعداد 161 هزار و 500 نفر در علوم انسانی، 9 هزار و 881 نفر در هنر و 6 هزار و 361 در زبان های خارجی شرکت کرده اند.
162 هزار و 879 نفر صبح پنجشنبه 24 تیر در علوم ریاضی و 161 هزار و 500 نفر صبح پنجشنبه 24 تیر در علوم انسانی رقابت خود را آغاز کردند.
وی اظهار داشت: از میان یک میلیون و 14 هزار و 274 کارت ورود به جلسه آزمون، تعداد 611 هزار و 754 کارت برای خواهران و تعداد 402 هزار و 520 کارت برای برادران صادر شده است.