صوت و تصویرفرهنگسلامتاجتماعیعلم و دانشبین المللمنطقهترکیهایرانصفحه اصلی
نظر آیه الله خامنه ای درباره کودتای نافرجام ترکیه
آیت الله خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران امروز در بخشی از سخنرانی خود، به کودتای نافرجام ترکیه اشاره کرد.
01-08-2016 15:18


 وی در این رابطه گفت: در قضایای اخیر ترکیه اتهامی قوی وجود دارد که کودتا با تدبیر و تدارک امریکایی ها انجام شده که اگر این مسئله ثابت شود، رسوایی بزرگی برای امریکا خواهد بود.
آیه الله خامنه ای همچنین افزود: امریکایی ها با اسلام و گرایش اسلامی مخالفند، بنابراین در ترکیه نیز که گرایشهای اسلامی وجود دارد، کودتا به راه می اندازند.
رهبر انقلاب اسلامی تأکید کرد: البته این حرکت سرکوب و امریکا در چشم مردم ترکیه نیز منفور شد و امریکایی ها در عراق، سوریه و نقاط دیگر نیز به همین شکل، رو به ضعف هستند.