صوت و تصویرفرهنگسلامتاجتماعیعلم و دانشبین المللمنطقهترکیهایرانصفحه اصلی
قیمت نجومی طلا در ترکیه
08-03-2016 11:55


امروز قیمت یک گرم طلا در ترکیه به 120 لیر رسید که این مقدار بالاترین قیمت برای طلا محسوب می شود.
قیمت انس طلا در بازار های جهانی به 1274 دلار افزایش یافت. در پی آن قیمت یک گرم طلا در ترکیه به 120 لیر رسید که بالاترین قیمت تاکنون است.
هم اکنون در کاپالی چارشی (در استانبول) قیمت یک ربع سکه 197 لیر و قیمت یک سکه تمام نیز 805 لیر است.