صوت و تصویرفرهنگسلامتاجتماعیعلم و دانشبین المللمنطقهترکیهایرانصفحه اصلی
کشف کوکائین به ارزش 50 میلیون یورو در شرکت کوکاکولا در فرانسه
اخیراً 270 کیلو کوکائین در کارخانه شرکت کوکاکولا در فرانسه کشف شده است. کارگران کارخانه که این موضوع را به پلیس اطلاع داده بودند اعلام کردند که هیچ ارتباطی با آن ندارند.
01-09-2016 10:39


 کارگران کارخانه شرکت کوکاکولا در جنوب فرانسه پس از بازکردن یک محموله عصاره آب پرتقال، صدها کیلوگرم کوکائین قاچاق کشف کردند.
به گزارش بی بی سی ترکی، پلیس درباره این کارخانه کوکاکولا که در شهرک سین در جنوب فرانسه واقع است، تحقیقات خود را آغاز کرده است.
در تحقیقات پلیس 270 کیلو کوکائین کشف شد. این، بیشترین مقدار کوکائین است که به صورت یکجا تاکنون در فرانسه به دست آمده است.
به گفته دادستان تولن، ارزش این کوکائین ها 50 میلیون یورو است.