صوت و تصویرفرهنگسلامتاجتماعیعلم و دانشبین المللمنطقهترکیهایرانصفحه اصلی
روس ها باز هم به پوتین رأی دادند
در انتخابات پارلمان روسیه موسوم به دوما، حزب وابسته به پوتین با کسب اکثریت آرا پیروز شد.
19-09-2016 10:10


 بر اساس نتایج اولیه انتخابات، حزب روسیه متحد با رهبری دیمیتری مدودف، نخست وزیر فعلی با کسب بیش از نصف آرا، پیروز شد.
خبرگزاری اسپاتنیک اعلام کرد بر اساس نتایج غیر رسمی، حزب پوتین 54.22 در صد از آرا را به خود اختصاص داده و با اختلاف زیادی نسبت به احزاب دیگر در صدر قرار گرفته است. بعد از این حزب، حزب لیبرال دموکرات 13.42 در صد از آرا را، حزب کمونیست 13.68 در صد از آرا را و حزب روسیه عادل 6.2 از آرا را کسب کرده است.
در این انتخابات 6 هزار و 500 نفر از 14 حزب سیاسی برای کسب 450 کرسی پارلمان با هم به رقابت می پردازند.
در دوره قبلی انتخابات دوما، حزب روسیه متحد 238 کرسی، حزب کمونیست 92 کرسی، حزب روسیه عادل 64 کرسی و حزب لیبرال دموکرات 56 کرسی را از مجموع 450 کرسی پارلمان کسب کرده بودند.