صوت و تصویرفرهنگسلامتاجتماعیعلم و دانشبین المللمنطقهترکیهایرانصفحه اصلی
اولین نوک انگشت بایونیک
09-03-2016 14:18


 محققان موفق به ابداع اولین نوک انگشت بایونیک (زیستی) در جهان شده اند که به افراد قطع عضو شده کمک می کند سطوح نرم و زبر را از هم تشخیص دهند.
یک مرد دانمارکی اولین فرد قطع عضوی در جهان است که با کمک اتصال یک نوک انگشت بایونیک به اعصاب بازویش، می تواند بافت ها را همان لحظه حس کند.
«دنیس آبو سورنسن» که دست خود را بیش از 10 سال پیش در یک حادثه آتش بازی از دست داد، می گوید: آنچه را با این وسیله جدید حس می کند تقریبا مشابه دست واقعی است.
تولیدکنندگان این نوک انگشت مصنوعی که از جمله آنها «سیلوسترو میکرا» از دانشکده پلی تکنیک فدرال لوزان در سوییس است، می گویند: این ابداع، آنها را به بازگرداندن حس در نسل بعدی دست های مصنوعی عصبی نزدیک می کند.
در سال 2014 ، پایگاه اینترنتی مدیکال نیوز تودی از یک ابداع بایونیک دیگر خبر داد که یک دست مصنوعی با حس پیشرفته بود.
سورنسن دانمارکی اولین فرد قطع عضوی است که با کمک این دست مصنوعی اشیاء را در همان لحظه حس می کند؛ وی می تواند شکل و استحکام اشیاء و قدرت گرفتن آنها را با پنجه های خود حس کند.
اکنون وی لقب اولین فرد قطع عضوی جهان را گرفته است که می تواند اختلاف میان سطوح نرم و زیر را با استفاده از یک نوک انگشت جدید بایونیکی و با دقت 96 درصد حس کند.
این نوک انگشت بایونیکی تشخیص دقیق سطوح زیر و نرم را از یکدیگر میسر می سازد.
این نوک انگشت مصنوعی متشکل از یک سری حسگر است که به الکترودهای پیوند زده شده در اعصاب بازوی این مرد دانمارکی متصل شد.
حرکت این نوک انگشت مصنوعی توسط یک دستگاه کنترل می شود که نوک انگشت بایونیک را در سراسر یک سری پلاستیک دارای بافت که برخی از آنها نرم و برخی زیر هستند، حرکت می دهد.
حسگرهای موجود در این نوک انگشت بایونیک با حرکت آن در سراسر این پلاستیک، یک سیگنال الکتریکی تولید می کنند.
این سیگنال به تعدادی ضربه های الکتریکی تبدیل می شود که سیگنال رسانی سیستم عصبی را تقلید و لمس را شبیه سازی می کند.
انتظار می رود که نتایج این تحقیق به تسریع ابداع پروتزهای بایونیک با بازخورد حسی کمک کند که به طور بالقوه به بیماران کمک می کند تا بیشتر توانایی های سابق خود را بازیابند.


 

 

منبع: ایرنا