صوت و تصویرفرهنگسلامتاجتماعیعلم و دانشبین المللمنطقهترکیهایرانصفحه اصلی
دعوت حماس از مردم برای شرکت در جمعه خشم
حماس با انتشار بیانیه ای از مردم فلسطین و گروه های فلسطینی خواست در اولین سالگرد انتفاضه قدس در تظاهرات روز جمعه شرکت کنند.
29-09-2016 15:25


 حماس در بیانیه ای که منتشر کرد از مردم خواسته است روز جمعه در روستا ها و شهر های کرانه باختری به نقاطی که سربازان اشغالگر حضور دارند رفته و با آنها درگیر شوند.
حماس در این بیانیه با تأکید بر لزوم شعله ور ساختن آتش انتفاضه برای عهد به وفا به شهدا اظهار داشت که ترجیح مردم فلسطین، مقاومت و انتفاضه است.
انتفاضه سوم مردم فلسطین از یک سال پیش با فشار های صهیونیست ها و هدف قرار دادن مسجد اقصی توسط آنها، آغاز شده است.
از آغاز انتفاضه سوم که موسوم به انتفاضه قدس است، در یک سال گذشته 248 فلسطینی به شهادت رسیده است.