صوت و تصویرفرهنگسلامتاجتماعیعلم و دانشبین المللمنطقهترکیهایرانصفحه اصلی
منع حجاب در مدارس قزاقستان
دولت قزاقستان درخواست مردم را درباره اجازه پوشش حجاب رد کرد.
20-10-2016 10:55


 دولت قزاقستان به درخواست مردم برای پوشش حجاب در مدارس پاسخ منفی داده است.
المیرا سخنبردیوا معاون وزارت آموزش و پرورش قزاقستان در یک مطبوعات خبری با بیان اینکه بیش از پنج هزار درخواست در این زمینه دریافت کردند، گفت: بر اساس قوانین قزاقستان سیستم آموزشی کشور، لائیک است. به تبلیغات یک دین به صورت مستقیم در مدارس اجازه داده نمی شود.
سخنبردیوا با یادآوری اینکه استفاده از نماد های دینی در مدارس به طور قطعی ممنوع است، اظهار داشت که بعضی از خانواده ها فرزندان خود را با حجاب به مدرسه می فرستند که این نکته باعث درگیری می شود.
سخنبردیوا با اشاره به اینکه در این موضوع برای قانع کردن والدین با آنها دیدار می کنند، افزود: دانش آموز زمانی که به مدرسه وارد می شود حجاب خود را در آورده و موقع خروج می تواند مجدداً آن را سر کند. ما مانع معنویات هیچ کس نمی شویم.
قزاقستان اخیراً پوشیدن لباس فرم واحد را برای دانش آموزان در تمامی مدارس کشور الزامی کرده است.