صوت و تصویرفرهنگسلامتاجتماعیعلم و دانشبین المللمنطقهترکیهایرانصفحه اصلی
ماندن پ.ک.ک در شنگال، فتنه انگیزی ایجاد می کند
حزب مطالبه آزاد در بیانیه ای که منتشر کرد، به حوادث اخیر اقلیم کردستان عراق اشاره کرده و اعلام کرده که ماندن پ.ک.ک در شنگال به بهانه نجات منطقه از داعش، باعث فتنه می شود.
08-03-2017 11:06


 حزب مطالبه آزاد در بیانیه جدید خود به رویداد های اخیر منطقه پرداخته است. در بخشی از این بیانیه به درگیری پ.ک.ک با نیروهای پیشمرگه در شنگال اشاره شده است.
در این بیانیه آمده است: پ.ک.ک که به بهانه نجات منطقه شنگال وارد آنجا شده، اخیراً علی رغم تمام اخطار های دولت کردستان این منطقه را ترک نکرده است. این، یک فتنه انگیزی است. این ساختار که در مناطق تحت کنترل خود در ترکیه و سوریه به مخالفانش حق زندگی نمی دهد، در اقلیم کردستان عراق نیز از این رفتار صرف نظر نمی کند. پ.ک.ک/پ.ی.د در سوریه برای حفظ آرامش، برخی از روستاهای تحت کنترل خود را به نیروهای اسد واگذار کرده است. اما در کردستان عراق رفتار دیگری از این گروه سر می زند. این برخورد پ.ک.ک نشان دهنده این است که به چه کسانی خدمت می کنند.
در ادامه این بیانیه با مسئول دانستند پ.ک.ک از هرگونه حادثه پیش آمده، از مردم کرد خواسته شده تا در مقابل این گروه صدای خود را بلند کند.