صوت و تصویرفرهنگسلامتاجتماعیعلم و دانشبین المللمنطقهترکیهایرانصفحه اصلی
مرگ 200 پناهجو در آب های مدیترانه
بر اساس ادعای رسانه های ایتالیا، فاجعه جدیدی در نزدیکی سواحل لیبی به وجود آمده و احتمال می رود که 200 پناهجو در آبهای مدیترانه غرق شده اند.
24-03-2017 11:41


 رسانه های ایتالیایی اعلام کردند که دو قایقی که پناهجو های آفریقایی را حمل می کرد در نزدیکی سواحل لیبی واژگون شده است. طبق گزارش ها بیش از 200 نفر در داخل این دو قایق بودند و همه آنها غرق شده اند.
یک سازمان اسپانیایی اعلام کرد که 5 جسد از این اجساد را در سواحل مدیترانه پیدا کرده است.
سخنگوی گارد ساحلی ایتالیا با تأیید مرگ 5 پناهجو در آبهای مدیترانه اعلام کرد که به دلیل شرایط نامناسب هوایی نمی توانند جستجوی دقیقی انجام دهند.
گذرگاه دریایی لیبی-ایتالیا شاهد عبور تعداد زیادی از پناهجویان به اروپا است. فقط در سال 2016 میلادی بیش از 5 هزار پناهجو در حین عبور از این گذرگاه غرق شده بودند.