صوت و تصویرفرهنگسلامتاجتماعیعلم و دانشبین المللمنطقهترکیهایرانصفحه اصلی
یک عضو انگلیسی داعش در ترکیه به زندان محکوم شد
یک عضو انگلیسی تبار داعش که پیش از این در ترکیه دستگیر شده بود، به جرم اقدامات تروریستی از سوی دادگاه مجرم شناخته و به 7 و نیم سال زندان محکوم شد.
10-05-2017 12:00


 یک مرد انگلیسی به نام عین دیویس مظنون به عضویت در داعش در ترکیه از سوی دادگاه مجرم شناخته و به 7 و نیم سال زندان محکوم شد. دادگاه می گوید که وی، از اعضای ارشد داعش است.
دیویس 33 ساله اهل لندن، در سال 2015 در استانبول به جرم اقدام به عملیات تروریستی دستگیر شده بود. وی از نزدیکان داعشی انگلیسی معروف به جان جهادی است که بارها با پخش فیلم هایی گروگان های داعش را سر بریده بود.
دیویس در سال 2013 انگلیس را برای ملحق شدن به داعش در سوریه ترک کرد و در انگلیس بارها به دلیل جرایم مرتبط با مواد مخدر و سلاح گرم، متهم شده بود.