صوت و تصویرفرهنگسلامتاجتماعیعلم و دانشبین المللمنطقهترکیهایرانصفحه اصلی
مرکل پیروز انتخابات ایالتی
حزب صدراعظم آلمان در مهمترین انتخابات ایالتی پیش از انتخابات پارلمانی این کشور، موفق شد بیشترین تعداد رای را به خود اختصاص دهد.
15-05-2017 09:49


 در انتخابات ایالتی در ایالت رای نوست فالن شمالی آلمان که بزرگترین ایالت این کشور است، حزب دموکرات مسیحی توانست بیشترین تعداد رای را به دست آورد.
روز گذشته در ایالت راین وست‌ فالن شمالی انتخابات ایالتی برگزار شد و در این انتخابات هم مانند 2 انتخابات گذشته حزب دموکرات مسیحی که ریاست آن را مرکل بر عهده دارد، پیروز شد. به این ترتیب سومین شکست برای سوسیال دموکرات ها به ریاست مارتین شولتس رقم خورد.
شمار شرکت کنندگان در انتخابات این ایالت 65.2 درصد بود که حاکی از افزایش 5.6 درصدی در مقایسه با سال 2012 است.
انتخابات پارلمانی آلمان 24 سپتامبر (2 مهرماه) برگزار خواهد شد و مارتین شولتس از حزب سوسیال دموکرات، جدی ترین رقیب مرکل است.