صوت و تصویرفرهنگسلامتاجتماعیعلم و دانشبین المللمنطقهترکیهایرانصفحه اصلی
روحانی پیروز قاطعانه انتخابات
حسن روحانی در دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری پیروز شد.
21-05-2017 10:52


 انتخابات ریاست جمهوری پایان یافت و حسن روحانی با کسب 57 درصد آرا پیروز شد. رقیب اصلی او ابراهیم رئیسی نیز با کسب 38 درصد آرا نفر دوم شد.
بنا به اعلام عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور، حسن روحانی 23 میلیون و 549 هزار و 616 رای، معادل 57 درصد رای ها را به دست آورده است.
ابراهیم رئیسی، رقیب اصلی روحانی، 15 میلیون و 786 هزار و 449 رأی، معادل 38 درصد رأی ها را کسب کرد.
مصطفی میر سلیم 478 هزار و 215 رأی گرفته و مصطفی هاشمی طبا 215 هزار و 450 رای آورده اند.
میزان مشارکت در انتخابات حدود 73 درصد بوده است.