صوت و تصویرفرهنگسلامتاجتماعیعلم و دانشبین المللمنطقهترکیهایرانصفحه اصلی
مقام نخست مسابقات بین المللی قرآن ترکیه به نماینده ایران رسید
سید‌ مصطفی حسینی، نماینده جمهوری اسلامی ایران در رشته قرائت پنجمین دوره مسابقات بین المللی قرآن ترکیه از استان قزوین حائز رتبه نخست این مسابقات شد.
24-05-2017 11:33


 سید‌ مصطفی حسینی، نماینده ایران در رشته قرائت پنجمین دوره مسابقات بین المللی قرآن ترکیه از استان قزوین حائز رتبه نخست این مسابقات شد.
سید مصطفی حسینی در بخش مقدماتی این مسابقات به قید قرعه در تاریخ 31 اردیبهشت ماه به اجرای تلاوت پرداخت و توانست نظر داوران را برای راه یابی به مرحله فینال مسابقات جلب کند و با اجرای شایسته خود نفر نخست این دوره از مسابقات را از آن خود کرد.