صوت و تصویرفرهنگسلامتاجتماعیعلم و دانشبین المللمنطقهترکیهایرانصفحه اصلی
پیام رمضانی حزب مطالبه آزاد
زکریا یاپیجی اغلو دبیر کل حزب مطالبه آزاد فرارسیدن ماه مبارک رمضان را تبریک گفت.
27-05-2017 10:40


 زکریا یاپیجی اغلو دبیر کل حزب مطالبه آزاد طی پیامی فرارسیدن ماه مبارک رمضان را به همه جهان اسلام تبریک گفت.
در متن این پیام آمده است:
شکر بی پایان به خداوند متعال که ماه رحمت، برکت، تنزیه از گناه، تقوا، عبادت، انفاق، اکرام و احسان را رساند.
من به تمام مسلمانان در سراسر جهان که فرارسیدن رمضان شریف را جشن گرفتند، تبریک می گویم.
ماه رمضان که اول آن رحمت، وسط آن مغفرت و آخر آن نجات از آتش جهنم است، فرصت و اکرام الهی برای تمام بشریت از جمله مسلمانان است.
ما به عنوان مسلمانان باید در چنین دوره ای که دشمنان ما مرزی را برای دشمنی با اسلام و بشریت نمی شناسند، ماه رمضان را فرصتی بدانیم برای محاسبه زندگی خود، درباره اینکه شیاطین حتی در زمان های مبارکی که دست و پایشان بسته است چگونه توانستند فرزندانمان را به جان هم بیندازند و سرزمینهای ما را اشغال کنند، تفکر کنیم.
بایستی زندگی خود را با تمام جهت های خود در راستای قرآن تنظیم کنیم، درگیری با یکدیگر را به کنار بگذاریم، به یکدیگر یادآوری کنیم که دشمنان مشترکی داریم و در برابر دشمن آشکارمان شیطان و دوستانش هوشیار باشیم.
در پایان با امید به اینکه هوای رحمت رمضان را همه با هم تنفس کنیم، رمضان شریف را به تمام جهان اسلام و مسلمانان تبریک می گویم. از خداوند متعال مسئلت دارم این ماه وسیله ای برای وحدت و برادری در بین مسلمانان، آرامش، هدایت و نجات برای بشریت باشد.