صوت و تصویرفرهنگسلامتاجتماعیعلم و دانشبین المللمنطقهترکیهایرانصفحه اصلی
یاپیجی اغلو در برنامه افطار حضور یافت
زکریا یاپیجی اغلو دبیر کل حزب مطالبه آزاد در برنامه افطار حزبش در شهر دیاربکر حضور پیدا کرد.
31-05-2017 10:57


 زکریا یاپیجی اغلو دبیر کل حزب مطالبه آزاد در برنامه افطار حزبش در دیارکبر حضور پیدا کرد.
این برنامه با حضور خانواده های شهدای حوادث 6-7 اکتبر، مهاجران سوریه ای و خانواده های زندانیان مسلمان برگزار شد.
یاپیجی اغلو در سخنرانی که در این برنامه ایراد کرد، اظهار داشت که نشستن فقرای یک شهر با اغنیا بر سر یک سفره، نشانه خوبی برای همدلی است.
یاپیجی اغلو گفت: چنین سفره هایی در ماه رمضان در نقاط زیادی برپا پهن می شود. گاهی در آن سفره ها فقط ثروتمندان یک شهر می نشینند. اما نشستن نیازمندان و غریبان یک شهر با ثروتمندان و اشراف شهر بر سر یک سفره، از همه آنها زیباتر است. ما امروز خواستیم چنین کاری بکنیم. خواستیم با برادران سوریه ای که 7 رمضان آخر را در شرایط جنگ سپری کردند و از آن شرایط به اینجا آمده اند بر سر یک سفره قرار بگیریم. خواستیم با ستم دیدگان کودتای 28 فوریه و دادگاه های فتح الله گولن بر سر یک سفره قرار بگیریم.
یاپیجی اغلو با اشاره به مسلمانانی که در شرایط دشوار به زندگی خود ادامه می دهند، گفت: امروز با کسانی بر سر یک سفره می نشینیم که گروه های وحشی صفت، فرزندانشان را به شکل هولناکی به قتل رساندند (اشاره به خانواده های شهدای 6-7 اکتبر). به حرمت دل های شکسته آنها از خداوند متعال می خواهیم که خدایا! مملکت ما دیگر شاهد چنین وحشتی نشود. خدایا! به برادرانمان که در این جهنم این دنیا قرار گرفته اند و گرفتار جنگ داخلی شده اند که نمی دانند کی پایان می یابد، در رحمتت را بگشا. خدایا! دست ما به گشنگانی که در وقت افطار یک لقمه نان پیدا نمی کنند، یک لیوان آب زلال پیدا نمی کنند، نمی رسد. تعداد این برادران ما آن قدر است و آن قدر از ما دور هستند که دست ما به آنها نمی رسد. خدایا! ما را از آنها مسئول مدار! خدایا! راهی نشانمان بده که بتوانیم به آن برادرانمان کمک کنیم.