صوت و تصویرفرهنگسلامتاجتماعیعلم و دانشبین المللمنطقهترکیهایرانصفحه اصلی
به نظر نمی آید این سلاح ها را بر علیه دشمنان اسلام به کار بگیرند
زکریا یاپیجی اغلو دبیر کل حزب مطالبه آزاد در رابطه با سلاح هایی که کشورهای عربی از غرب می خرند، گفت: به نظر می آید این سلاح های خریداری شده هرگز بر علیه دشمنان اسلام و امت به کار برده نخواهند شد. اگر قرار است بر علیه یکدیگر از آنها استفاده کنیم، پس برای چی آنها را می خریم.
07-06-2017 17:29


 زکریا یاپیجی اغلو دبیر کل حزب مطالبه آزاد که هر شب برای برنامه افطار در یک شهر ترکیه حضور پیدا می کند، شب گذشته در شهر آک سارای بود. وی در سخنرانی کوتاهی که ایراد کرد، به بحران اخیر قطر پرداخت.
یاپیجی اغلو در این سخنرانی به خرید های چند صد میلیونی سلاح که توسط عربستان سعودی انجام شد، اشاره کرد و گفت: به نظر می آید این سلاح های خریداری شده هرگز بر علیه دشمنان اسلام و امت به کار برده نخواهند شد. اگر قرار است بر علیه یکدیگر از آنها استفاده کنیم، پس برای چی آنها را می خریم.
یاپیجی اغلو با تأکید بر اینکه در رسانه های اخباری نظیر تحرکات نظامی بین عربستان و قطر در حال شکل گیری است، اظهار داشت که ادعاهایی مبنی بر اشغال قطر توسط عربستان سعودی وجود دارد.
یاپیجی اغلو گفت: خداوند عاقبت ما را بخیر کند. در جنگ اعراب و اسرائیل در سال 1967 یک مچ صهیونیست با بی بصیرتی بعضی از مسئولان خائن در رأس کشور های اسلامی، اراضی اشغالی خود را گسترش داد. 50 سال بعد از آن حادثه، امروز، اتفاقاتی روی می دهد که مورد پسند آنهاست.. کسانی که 50 سال پیش هیچ کاری برای جلوگیری از گسترش سرزمین های اشغالی نکردند، امروز برای یکدیگر دندان تیز می کنند. این تحریک ها نیز به نظر می رسد با درخواست عده ای پشت پرده آغاز شده است.