صوت و تصویرفرهنگسلامتاجتماعیعلم و دانشبین المللمنطقهترکیهایرانصفحه اصلی
احزاب کرد عراقی زمان برگزاری همه پرسی استقلال را تعیین کردند
احزاب کرد عراقی روز چهارشنبه بدون حضور دو حزب سیاسی، در نشستی با مسعود بارزانی رئیس اقلیم، تصمیم گرفتند همه پرسی استقلال اقلیم کردستان عراق را در ماه نهم سال جاری میلادی برگزار کنند.
08-06-2017 15:06


 خبر تصمیم اربیل مبنی بر برگزاری همه پرسی در 25 سپتامبر سالجاری، شامگاه چهارشنبه در بغداد پیچید و همه مباحث اولویت دار این روز عراق را تحت الشعاع قرار داد.
با اینحال، هنوز در بغداد موضع رسمی در قبال این تصمیم کردها اتخاذ نشده است، اما انتظار می رود این خبر امروز پنجشنبه با واکنش هایی تند در پایتخت عراق روبه رو شود.
احزاب کرد عراقی روز چهارشنبه بدون حضور جماعت اسلامی کردستان عراق و جنبش تغییر، با مسعود بارزانی رئیس اقلیم کردستان عراق جلسه ای تشکیل دادند و تصمیم گرفتند همه پرسی اقلیم کردستان عراق را 25 سپتامبر سال 2017 میلادی برگزار کنند.
این احزاب، همزمان با تاکید بر ضرورت برگزاری انتخابات پارلمانی اقلیم کردستان عراق و تعیین ریاست اقلیم، با برگزاری آن در 6 نوامبر سال 2017 میلادی موافقت کردند.
این تصمیم در حالی اتخاذ شده که هنوز تمامی احزاب کرد موضع واحدی در خصوص همه پرسی و شرایط برگزاری آن ندارند.