صوت و تصویرفرهنگسلامتاجتماعیعلم و دانشبین المللمنطقهترکیهایرانصفحه اصلی
سیاست مداری که چشمش به جیب مردم باشد سودی برای مملکت ندارد
محمد یاووز معاون حزب مطالبه آزاد که در یک برنامه افطاری در شهر کاهتا واقع در استان آدیامان حضور پیدا کرد، گفت: سیاست مداری که چشمش به جیب مردم باشد سودی برای مملکت ندارد.
11-06-2017 11:14


 دفتر حزب مطالبه آزاد شهر کاهتا استان آدیامان واقع در جنوب شرق ترکیه، برنامه افطار با حضور اهل رسانه، انجمن های مردمی، اعضای حزب و مردم برگزار کرد.
محمد یاووز معاون حزب مطالبه آزاد که قبل از افطار سخنرانی ایراد کرد، به اهمیت عدالت پرداخت.
یاووز با بیان اینکه عدالت، قرار دادن هر چیزی سر جای خود است، اظهار داشت که بدون برقراری عدالت همانند امروز به هم ریختگی، بی ثباتی، مرگ، خون و گریه به وجود خواهد آمد.
یاووز گفت: سیاست اساسا یک کلمه عربی است. به معنای هنر اداره. سیاست یعنی هنر اداره انسان ها. با این معنا تمامی پیامبران الهی، سیاستمدار هستند. زیرا که آنها خواهان اداره جوامع بودند. آنچه در اینجا باید توجه کنیم، این است: سیاست بایستی اول از هر چیزی عادلانه باشد. عدالت، روح سیاست است. زیرا عدالت، در مقابل ظلم است. اگر هر چیزی را سر جای خود قرار ندهیم، آنگاه همانند امروز به هم ریختگی، بی ثباتی، مرگ، خون و گریه به وجود خواهد آمد.
یاووز در ادامه با تأکید بر اینکه واژه سیاست، در ذهن مردم تصور بدی را به وجود آورده است، گفت: تمام پیامبران به مردم خویش این را گفتند که «ما، چیزی از شما نمی خواهیم. چشم در جیب شما نداریم. پاداش ما را خداوند خواهد داد.» لذا، هر سیاست مداری که این وظیفه را به ارث می برد، باید مراقب باشد. اگر مردم با نگاه به یک سیاست مداری چنین تصور کنند که «آری. اینها خواهند آمد و تا حدی که بتوانند جیب خود را پر کرده و خواهند رفت.» آنگاه باید بنشینیم و فکر کنیم که چرا این طور است. چون انسان ها از سیاستمداران همواره این را دیدند. در حالی که خداوند از پیامبران می خواهد که ابتدا این گونه مسائل را حل کنند. باید مردم مطمئن شوند که سیاست مدار چشم در مال او ندارد. اگر سیاست مداری چشمش به جیب مردم باشد، آن سیاست مدار سودی برای مملکت ندارد. آن سیاست نیز سودی برای بشریت ندارد. زیرا دزدی، پولشویی، بی حیایی، بی بند و باری به وجود میاید. اعتماد مردم از سیاست نیز از بین می رود.