صوت و تصویرفرهنگسلامتاجتماعیعلم و دانشبین المللمنطقهترکیهایرانصفحه اصلی
سفیر روسیه در آنکارا به دستور گولن به قتل رسید
دادستانی ترکیه خبر داد قتل سفیر روسیه در آنکارا، به دستور سازمان تروریستی فتح الله گولن بوده است.
13-06-2017 17:09


 به گزارش فارس، دفتر دادستانی ترکیه اعلام کرد آندری کارلوف سفیر مقتول روسیه در آنکارا، به دستور سازمان تروریستی فتح‌الله گولن (FETO) در تاریخ 19 دسامبر 2016 کشته شد.
دادستانی ترکیه همچنین افزود قاتل سفیر روسیه، با 5 نفر از اعضای سازمان فتو ارتباط داشته است. وی حتی یک بار نیز در قبرس با یکی از سران این سازمان دیدار کرده و دستوراتی را برای نحوه به قتل رساندن سفیر روسیه دریافت کرده بود.
مولود مرت آلتینتاش در ساعات پایانی روز دوشنبه 29 آذر 95 طی اقدامی برنامه ریزی شده و در جریان بازدید آندری کارلوف سفیر روسیه از یک نمایشگاه هنری و در مقابل پوشش رسانه ای گسترده؛ وی را با شلیک چند گلوله به قتل رساند.
مسکو و آنکارا پیشتر اعلام کرده بودند که هدف از قتل سفیر روسیه در ترکیه، ایجاد تنش و دور کردن دو کشور از یکدیگر است اما آسیبی به اقدامات برای صلح در سوریه نخواهد زد.