صوت و تصویرفرهنگسلامتاجتماعیعلم و دانشبین المللمنطقهترکیهایرانصفحه اصلی
با خطکش در بین مسلمانان مرز های مصنوعی کشیدند
محمد حسین یلماز معاون حزب مطالبه آزاد در گفتگویی که در برنامه افطاری در دیاربکر داشت، به مرز های بین کشورهای اسلامی اشاره کرد و گفت این مرزها را با خطکش کشیده اند.
19-06-2017 11:10


 حزب مطالبه آزاد شب گذشته در شهر ارگانی استان کردنشین دیاربکر برنامه افطاری برگزار کرد.
محمد حسین یلماز در سخنرانی که قبل از افطار ایراد کرد، به تفاوت ماه رمضان از ماه های دیگر اشاره کرد. وی همچنین تأکید کرد که در این ماه تفاوت های مهم بین جامعه اسلامی با جامعه غربی به خوبی دیده می شود.
یلماز گفت: تمدن غربی، یک تمدن از پا افتاده است، فرد محور است. بعد اجتماعی آن ضعیف است. ولی جامعه اسلامی، جامعه ای است که بعد اجتماعی در آن پررنگ است، جامعه مبتنی بر برادری، وحدت و یکدلی است. ولی ما می بینیم که در سال های اخیر جامعه ما نیز این خصلت خود را کم کم دارد از دست می دهد و همانند غرب فرد گرا می شود. ما امت پیامبری هستیم که می گوید «کسی که سیر است در حین آن که همسایه اش گرسنه است، از ما نیست». اما متأسفانه در اطراف خود همسایه هایی را داریم که شاید چیزی برای افطار کردن هم نداشته باشد، کسانی را داریم که با آب و نان خشک افطار می کند. روزگاری شده که همسایه، سراغ همسایه را نمی گیرد.
یلماز با اشاره به اینکه مردم در آفریقا از گرسنگی می میرند در حالی که مردم در جامعه غربی با چاقی مبارزه می کنند، گفت: هم اکنون در سرزمین های اسلامی افراد زیادی هستند که چیزی برای افطار کردن ندارند. کسانی هستند که آب برای افطار کردن ندارند. کسانی هستند که با مرگ دست و پنجه نرم می کنند. در آفریقا و در جغرافیای اسلامی مردم از گرسنگی می میرند ولی در غرب مردم به دلیل پر خوری می میرند. متأسفانه امروز در ترکیه نیز بیش از 2 میلیون نفر با مرض چاقی مبارزه می کنند. امروز در یمن مردم با گرسنگی دست و پنجه نرم می کنند. ولی در کشور ما مردم در حد چندین تن غذا اسراف می کنند. در دوره ای که مردم در آفریقا از گرسنگی می میرد، در آمریکا هر فرد در سال 4 برابر نیاز خود غذا مصرف می کند. یعنی در یک بخشی از جهان مردم از گرسنگی می میرند ولی در جای دیگر از چاقی بیش از حد! و این نتیجه بی عدالتی در جهان است.
یلماز با تأکید بر اینکه مسائلی که امروزه باعث اختلاف در بین مسلمانان می شود از بیرون تحمیل می شود و این مسائل با شعور امت حل شدنی است، افزود: آن وقت که اسلام حاکمیت خود در جهان را از دست داد، سلطه گران غربی بین مسلمانان با خطکش مرز کشی کردند. به این هم اکتفا نکردند و فتنه های زیادی را در بین مسلمانان به راه انداختند. دعوای شیعه و سنی، کرد و ترک، عرب و فارس مسأله ما نبود. یک مسلمان نبایستی با مسلمان دیگر مشکل می داشت، بالعکس باید با دشمنان اسلام مشکل می داشت. اما می بینیم که مسلمان با مسلمان دعوا می کند. همین چند وقت پیش سعودی ها 300 میلیارد دلار سلاح خریداری کردند. کشورهای اطراف اینها مسلمان هستند. برای جنگ با چه کسی این سلاح ها را خریدند؟ باید به این فکر کرد. باید مرزهای مصنوعی را که برای ما کشیدند هر چه زودتر از بین برده شوند. باید دوباره به درک و شعور امت برسیم. باید به درک برادری برسیم.