صوت و تصویرفرهنگسلامتاجتماعیعلم و دانشبین المللمنطقهترکیهایرانصفحه اصلی
30 سال قبل، پ.ک.ک 30 نفر از یک روستا را به قتل رساند
از کشتار وحشیانه 30 نفر از روستای پنارجیک شهر عمرلی واقع در استان ماردین توسط اوباش پ.ک.ک 30 سال گذشت.
21-06-2017 09:43


 اوباش پ.ک.ک یی در 20 ژوئن 1987 با یورش به روستای پنارجیک وابسته به شهر عمرلی واقع در جنوب شرق ترکیه، 30 نفر از این روستا از جمله 16 کودک و 6 زن را به قتل رساند.
این کشتار که از بزرگترین جنایت های تاریخ کردستان به دست پ.ک.ک است، آغازی برای این گونه کشتار ها توسط این گروه سخیف بود. چرا که در دوره های بعد نیز کودک کشی، به اصلی ترین خصوصیت این گروه در آمد. پ.ک.ک همواره کسانی را که همفکر خود نبودند هدف قرار داد. این گروه کمونیست در 40 سال گذشته، هزاران کرد مسلمان را یا کشت یا باعث مرگش شد.
شیخموس یاوز 77 ساله که همچنان در پنارجیک زندگی خود را ادامه می دهد، می گوید که در کشتار 30 سال پیش تمام خانواده خود را از دست داده و 17 نفر از خانواده اش از جمله همسر و 5 فرزندش کشته شده است.
یاوز تأکید کرد که این قتل عام را هرگز فراموش نخواهند کرد و درد آن را همانند روز اول در سینه خود حس می کند. یاوز گفت: در دین ما کشتن یک بیگناه همانند کشتن کل جهان است. گناه ما چه بود؟ گناه آن بچه ها چه بود؟ حیف! این چه بی رحمی است که اینها دارند! اینها خدا نشناس هستند.
وی درباره این قتل عام گفت: پ.ک.ک از سه طرف به روستا حمله کرد. ما نیز تا آخرین تیر از خود دفاع کردیم. پ.ک.ک.یی ها خانه ها را به آتش کشیدند. بچه های 6 ماهه را تیرباران کردند. آنها حتی به حیوان ها نیز رحم نکرده و آنها را در آتش سوختند.
اما پ.ک.ک که در آن دوره با کشتار های وحشیانه به دنبال ایجاد رعب در بین مردم و ریاست بر آنها بود، در روزنامه خود «سرخبون» که در آن دوره مهمترین وسیله رسانه ای آنها بود، این قتل عام را بر عهده گرفت. سرخبون، قتل عام مردم مظلوم روستای پنارجیک را «کشتار اوباش» خوانده و آن را «حمله غیورانه» نامیده بود.
این قتل عام پ.ک.ک در شماره 66 سرخبود که ژوئن 1987 به چاپ رسید، این گونه آمده است: «حمله پنارجیک یک واقعیت انکار ناپذیر را نشان می دهد. یک گروه سرتاپا مسلح 80 نفره از نیروهای ما این روستا را محاصره کرده و تمام اوباش در آن را کشته است.»