صوت و تصویرفرهنگسلامتاجتماعیعلم و دانشبین المللمنطقهترکیهایرانصفحه اصلی
هشدار ایران به آمریکا درباره سوریه
سخنگوی وزارت امور خارجه ایران گفت: اقدام احتمالی یکجانبه و غیر قانونی آمریکا در سوریه به بهانه های واهی جز هرج و مرج و ناامنی ببیشتر در منطقه و کمک به تروریست های رو به زوال حاصلی نخواهد داشت.
28-06-2017 16:49


 بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه در واکنش به اظهارات و مواضع اخیر مقامات آمریکایی که تحت عنوان «حملات پیشگیرانه» به سوریه به بهانه استفاده احتمالی دولت این کشور از سلاح های شیمیایی، صورت گرفته است، هشدار داد و از جامعه بین المللی خواست در برخورد با این ماجراجویی به عواقب و اثرات آن بر وخامت اوضاع امنیتی و انسانی منطقه بیاندیشند.
قاسمی تاکید کرد: طرح این گونه ادعاهای بی پایه و اساس و دست زدن به اقداماتی که جز تقویت موضع و موقعیت گروه های تروریستی و پیچیده تر شدن مبارزه و مقابله با این گرو ‌ها، نتیجه ای در بر ندارد، بسیار سوال برانگیز و مشکوک به نظر می رسد و به همین دلیل، جامعه بین المللی باید با حساسیت و جدیت در برابر این گونه اقدامات یک جانبه و غیر قانونی واکنش مناسب و بازدارنده داشته باشد.
قاسمی در پایان نسبت به هرگونه اقدام اشتباه یک جانبه نظامی از سوی دولت آمریکا هشدار داد و از جامعه بین المللی و نهادهای مرتبط با این موضوع خواست از تمام ظرفیت ها و ساز و کارهای خود برای جلوگیری از این اقدام بی ثبات ساز و ناامن کننده، استفاده کنند.
دولت آمریکا روز گذشته به سوریه هشدار داده بود که در صورت مقدمه چینی بالقوه برای انجام یک حمله شیمیایی دیگر هزینه سنگینی خواهد پرداخت. قبل از ایران، روسیه نیز به این بیانیه کاخ سفید واکنش شدید نشان داده بود.