صوت و تصویرفرهنگسلامتاجتماعیعلم و دانشبین المللمنطقهترکیهایرانصفحه اصلی
شلیک گارد ساحلی یونان به کشتی ترکیه
منابع خبری از شلیک های هشداری دیروز گارد ساحلی یونان به کشتی حامل پرچم ترکیه در دریای اژه خبر دادند.
04-07-2017 10:31


 گارد ساحلی یونان روز دوشنبه به یک فروند کشتی باری حامل پرچم ترکیه در دریای اژه شلیک کرد.
گارد ساحلی یونان روز دوشنبه به کشتی حامل پرچم ترکیه به نام «ام وی اکت» در نزدیکی ساحل «رودس» و در حالی که از بندر اسکندرون عازم خلیج ازمیت بود، شلیک کردند.
نیروهای گارد ساحلی یونان این کشتی را به سوی بندری در یونان و در آب های بین المللی هدایت کردند اما ناخدای کشتی از پیروی از این دستور سرباز زد و موقعیت را به اطلاع مقام های ‌ترکیه ای رساند.
بعد از این ماجرا گارد ساحلی یونان به سوی این کشتی و در حالی که عازم آب های ترکیه بود شلیک کرد. ناخدای این کشتی تعداد گلوله های شلیک شده را 16 مورد اعلام کرد. جزییات بیشتری از این حادثه تاکنون مخابره نشده است.
ترکیه و یونان اختلاف های عمیقی در حدود فلات قاره، حریم هوایی و برخی جزایر سنگی در دریای اژه دارند. اختلافات دو کشور در خصوص مالکیت بر برخی جزایر سنگی به ویژه جزایر «کارداک» هر از چند گاهی موجب بروز تنش بین دو کشور می شود.
آخرین اخبار حاکی از آن است که دولت ترکیه حمله گارد ساحلی یونان به این کشتی را محکوم کرده است.