صوت و تصویرفرهنگسلامتاجتماعیعلم و دانشبین المللمنطقهترکیهایرانصفحه اصلی
اتریش از ورود وزیر اقتصاد ترکیه جلوگیری کرد
وزارت خارجه اتریش، سفر نهاد زیبکچی وزیر اقتصاد ترکیه به این کشور را ممنوع اعلام کرد.
10-07-2017 11:23


 سفر نهاد زیبکچی وزیر اقتصاد ترکیه به اتریش برای حضور در برنامه سالگرد «کودتای ناکام 15 جولای، دموکراسی و اتحاد ملی» به دلایل امنیتی ممنوع شد.
وزارت امور خارجه اتریش در یک مصاحبه مطبوعاتی امروز خبر داد که سفر وزیر اقتصاد ترکیه به اتریش به منظور شرکت در مراسم بزرگداشت سالگرد شکست کودتای نظامی نافرجام در این کشور و سخنرانی در این باره بوده است.
سباستین کورس، وزیر امور خارجه اتریش ممنوعیت سفر وزیر اقتصاد ترکیه به این کشور برای این منظور را اعلام کرده و دلیل این تصمیم گیری را این طور بیان کرد که وزیر اقتصاد ترکیه صرفا به منظور یک سخنرانی علنی می خواست به اینجا بیاید. وی این سخنرانی عمومی را خطری برای نظم و امنیت عمومی در اتریش ارزیابی کرد.
کشورهای اروپایی بعد از کودتای نافرجام 15 جولای، مرتبا با سخنرانی های سران ترکیه در کشورهای خود مخالفت می کنند. ترکیه نیز این مخالفت کشورهای اروپایی را دلیلی برای حمایت آنها از گروه گولن و کودتا می بیند.