صوت و تصویرفرهنگسلامتاجتماعیعلم و دانشبین المللمنطقهترکیهایرانصفحه اصلی
نگرانی آمریکا از خرید سیستم دفاع هوایی S-400 توسط ترکیه
رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا گفت: خرید سیستم دفاع هوایی روسیه توسط ترکیه موجب نگرانی آمریکا خواهد شد.
23-07-2017 16:00


 جوزف دانفورد، رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا گفت که اگر ترکیه تصمیم به خرید سیستم دفاع هوایی S-400 روسیه بگیرد، این امر موجب نگرانی در آمریکا خواهد شد.
براساس گزارش اسپوتنیک، سیستم موشکی s-400 نسل جدیدی از سیستم موشکی زمین به هوا است که قادر به حمل سه نوع موشک با هدف شناسایی و تخریب اهداف مورد نظر طراحی شده است.
همچنین در حال حاضر روسیه تنها با چین معامله فروش این سیستم دفاعی را منعقد کرده است و مذاکرات با ترکیه و هند در حال انجام است.
روز سه شنبه وزیر دفاع ترکیه اعلام کرد که مذاکرات در خصوص تحویل سیستم موشکی S-400 روسیه به ترکیه به مراحل نهایی رسیده است.