صوت و تصویرفرهنگسلامتاجتماعیعلم و دانشبین المللمنطقهترکیهایرانصفحه اصلی
راهپیمایی هزاران کودک نماز گزار در شهر باتمان
هزاران کودک دختر و پسر باتماني كه با تعليم پلتفرم نسل قرآن نماز را ياد گرفتند با شعار "زندگي با نماز زيباست" راهپيمايي كردند.
22-08-2017 14:44


 هزاران کودک دختر و پسر باتماني كه با تعليم پلتفرم نسل قرآن نماز را ياد گرفتند با شعار "زندگي با نماز زيباست" راهپيمايي كردند.
اين راهپيمايي با توجه زياد مردم مواجه شد.
محمد علي شيمشك، همامنگ كننده پلتفرم قرآن در شهر باتمان درباره اين فعاليتها گفته است: ما أمسال برنامه ای با شعار "زندگي با نماز زيباست" إنجام داديم. با ابن هدف برنامه پانزده روزه نماز را در بسياري از شهر ها ادامه داديم. در شهر باتمان به هزار و پانصد دختر و به هزار و پانصد پسر اقامه نماز را آموزش دادیم. در آخر راهپيمايي هم برپا كرديم تا مردم نتيجه این فعاليت ها را ببينند.
شيمشك با اظهار اينكه در تلاشند تا جوانان مفيد برای کشور تربیت كنند، تأكيد كرد: سپاسگزار همه كساني هستم كه در اين كار مارا ياري كردند. اگر از فداكاري آنها نبود، موفقیت حاصل نمی شد.