صوت و تصویرفرهنگسلامتاجتماعیعلم و دانشبین المللمنطقهترکیهایرانصفحه اصلی
بارزانی: همه پرسی در موعد مقرر برگزار خواهد شد
دبیرکل اتحادیه عرب در سفر به اربیل، خواستار به تعویق افتادن همه پرسی جدایی منطقه کردستان شد اما بارزانی بار دیگر تأکید کرد که این همه پرسی در موعد مقرر برگزار خواهد شد.
10-09-2017 16:51


 احمد ابوالغیط دبیرکل اتحادیه عرب در سفر به اربیل عراق، از مسعود بارزانی رئیس منطقه کردستان عراق خواست تا برگزاری همه پرسی جدایی را به تاخیر اندازد و تحت نظارت جامعه بین الملل به گفتگو با بغداد بپردازد.
ابوالغیط در این دیدار گفت: منطقه کردستان برای اتحادیه عرب مهم است. برای زندگی منطقه کردستان و عراق در کنار یکدیگر باید یک فرصت دیگر داده شود.
اما مسعود بارزانی، در پاسخ به ابوالغیط گفت: همه پرسی تصمیم ملت کردستان و گروه های سیاسی فعال در منطقه کردستان است. تجربه ناکامی در مراحل مختلف با بغداد، عدم اجرای اصل شراکت، قانون اساسی و توافق های پیشین موجب سلب اعتماد میان اربیل و بغداد شده است و به همین دلیل، همه پرسی در موعد مقرر (25 سپتامبر)، برگزار خواهد شد.