صوت و تصویرفرهنگسلامتاجتماعیعلم و دانشبین المللمنطقهترکیهایرانصفحه اصلی
مخالفت پارلمان عراق با همه پرسی کردستان
پارلمان عراق در نشست امروز به رد همه پرسی جدایی منطقه کردستان رأی داد و برگزاری آن را غیرقانونی دانست.
12-09-2017 14:53


 پارلمان عراق، درخواست برخی از نمایندگان مبنی بر قرار گرفتن مسئله همه پرسی جدایی منطقه کردستان در دستور کار نشست امروز را پذیرفت و درباره آن رای گیری کرد.
بر اساس این گزارش، از 328 نماینده پارلمان فقط 168 نفر در این نشست حضور پیدا کردند. اکثریت نمایندگان حاضر در نشست، علیه همه پرسی رای دادند.
پس از رد همه پرسی جدایی در رای گیری امروز پارلمان، نمایندگان کرد حاضر در پارلمان، سالن را به نشانه اعتراض ترک کردند. ائتلاف کردستانی اعلام کرد در صورت عدم صرف نظر پارلمان عراق از رد همه پرسی، تصمیمی جدی اتخاذ خواهد کرد.
این در حالی است که ریاست منطقه کردستان، همچنان بر برگزاری این همه پرسی در 25 سپتامبر جاری تاکید دارد.