صوت و تصویرفرهنگسلامتاجتماعیعلم و دانشبین المللمنطقهترکیهایرانصفحه اصلی
میزان مشارکت در همه پرسی کردستان 72 در صد اعلام شد
کمیسیون انتخابات کردستان عراق، میزان مشارکت در همه پرسی استقلال کردستان را 72 درصد اعلام کرد.
26-09-2017 16:38


 کمیسیون انتخابات کردستان عراق، میزان مشارکت در همه پرسی استقلال کردستان را 72 درصد اعلام کرد.
به گفته کمیسیون انتخابات از مجموع 4 میلیون 581 هزار نفر که برای شرکت در همه پرسی ثبت نام کرده بودند حدود 3 میلیون 375 هزار نفر رای خود را به صندوق ها انداخته اند.
به گفته این کمیسیون، نتایج قطعی همه پرسی طی سه روز آینده اعلام خواهد شد. در شبکه های اجتماعی خبرهایی از رأی 96 در صدی به استقلال کردستان منتشر می شود. با این حال کمیسیون انتخابات گفته است که هیچ یک از این اخبار، صحت ندارند.