صوت و تصویرفرهنگسلامتاجتماعیعلم و دانشبین المللمنطقهترکیهایرانصفحه اصلی
آمار طلاق در ترکیه افزایش یافت
22-03-2016 15:46


آمار طلاق در 5 سال گذشته 9.8 در صد و در 10 سال گذشته 41 در صد افزایش داشته است.
بر اساس گزارش سازمان آمار ترکیه آمار ازدواج در سال 2015 به 602 هزار و 982 نفر و آمار طلاق به 131 هزار و 830 نفر رسید.
آمار ازدواج و طلاق نسبت به سال قبل یعنی سال 2014 تغییر زیادی نداشته است. آمار ازدواج در سال 2015 نسبت به سال قبل 0.5 در صد و آمار طلاق 0.7 در صد افزایش یافت.
بر اساس این گزارش آمار طلاق در پنج سال گذشته 9.8 در صد و در ده سال گذشته 41 در صد افزایش یافت.


 سن اولین ازدواج در مرد ها 27 و در زنان 24 سال

میانگین سن اولین ازدواج در سال 2015 برای مردان 27 سال و برای زنان 23.9 سال است. بر این اساس اختلاف میانگین سن اولین ازدواج بین دو جنس 3.1 سال است.
این گزارش همچنان نشان می دهد که بیشترین طلاق در بین مردان و زنان در بین سنین 30 تا 34 سال صورت می گیرد. 20.5 در صد مردان و 20.6 در صد زنان مطلقه در این بازه سنی قرار دارند. همچنین 19.7 در صد مردان مطلقه بین سنین 35 تا 39 سال و 18.6 در صد زنان مطلقه بین سنین 25 تا 29 سال قرار دارند.
در کشور های عضو اتحادیه اروپا (28 کشور) سرعت ازدواج (تعداد ازدواج در هر هزار نفر) 4.2 در هزار است در حالی که این عدد برای ترکیه 7.7 در هزار است که نسبت به اروپا بالاتر است.
سرعت طلاق نیز در ترکیه 1.7 در هزار و در اروپا 2 در هزار است. سرعت طلاق در ترکیه از میانگین کشور های اتحادیه اروپا کمتر است.


در طلاق های یک سال گذشته 109 هزار 978 کودک تحت تأثیر قرار گرفتند

بعد از طلاق های صورت گرفته در سال گذشته 109 هزار و 978 فرزند تحت حمایت یکی از والدین خود در آمدند. 75 در صد این افراد تحت حمایت مادران خود در آمدند.
نکته دیگر در این گزارش این است که 72 در صد طلاق ها از زوج های بدون فرزند سر زده است.