صوت و تصویرفرهنگسلامتاجتماعیعلم و دانشبین المللمنطقهترکیهایرانصفحه اصلی
فرهنگ
پیام رمضانی حزب مطالبه آزاد
27-05-2017 10:40
زکریا یاپیجی اغلو دبیر کل حزب مطالبه آزاد فرارسیدن ماه مبارک رمضان را تبریک گفت.
مقام نخست مسابقات بین المللی قرآن ترکیه به نماینده ایران رسید
24-05-2017 11:33
سید‌ مصطفی حسینی، نماینده جمهوری اسلامی ایران در رشته قرائت پنجمین دوره مسابقات بین المللی قرآن ترکیه از استان قزوین حائز رتبه نخست این مسابقات شد.