صوت و تصویرفرهنگسلامتاجتماعیعلم و دانشبین المللمنطقهترکیهایرانصفحه اصلی

تا زمانی که گولن را از حزب الله نپرسید...

17-09-2016 14:22
فراموش نکنید؛ تا زمانی که فتح الله گولن را از حزب الله (حزب الله ترکیه) نپرسید، به جایی نخواهید رسید و چنین کار مهمی نصفه و نیمه خواهد ماند.


 کسانی که هم اکنون به گولن اعلام جنگ کرده اند، کسانی که یک نفس دارند از او فرار می کنند، همان طور که همه می دانند، تا دیروز همراه او بودند.
تمام احزاب سیاسی و سازمان های تجاری از جمله حزب مقتدر و احزاب مخالف تو در تو و دست در دست هم بودند. نگاه نکنید به اینکه امروز برای نابود کردن قاب عکس های گذشته با هم رقابت می کنند.
حزب الله بهتر از هر کسی این گروه را می شناسد. چون گروهی که موسوم به "گروه تروریستی فتح اللهی" است، از ابتدا با این گروه (حزب الله) مشکل داشته، آنها را مورد هدف خود قرار داده، هر ظلمی را اعم از شکنجه و مرگ را به آنها چشانده اند.
کسانی که به نام حزب الله ظلم دیده اند و نزدیکان آنها همه چیز را به خوبی می دانند.
به سراغ هر کسی که هم اکنون در زندان ها به سر می برند، حتی به سراغ کسانی که قبلاً زندانی بوده و هم اکنون آزاده هستند، باید رفت و حرف های آنها در این باره را باید شنید.
این کار را نه فقط برای اثبات بی گناهی آنها بلکه باید برای افشای چهره واقعی گروه گولن، اهداف سیاسی این گروه، اینکه چه کارهایی را در قبال گروه های اسلامی به غیر از خود می توانند انجام دهند و انجام دادند، انجام داد.
ما این را به این خاطر نمی گوییم که بیش از این بر این گروه فشار بیاورند و یا انسان های بیشتری جریمه شوند. از مخبر بودن به خدا پناه می بریم. فقط می گوییم که واقعیت ها آشکار شوند و عدالت برقرار شود.
گفتم که رقابت برای آنکه در یک قاب عکس دیده نشوند. در این روز ها باز هم به راه افتادم و چیز های عبرت آمیزی را دیدم.
یکی از آنها این بود؛ اخبار یک جشن پلتفرم عاشقان پیامبر(ص) در سایت های اینترنتی منتشر می شود. یک مأمور دولتی که چهره خود را در یکی از این تصاویر می بیند، با ترس و وحشت به سراغ دوستان ما میاید و از آنها می خواهد هر چه زودتر این تصویر را بردارند. (در آن زمان هنوز نیروهای وابسته به گروه گولن در پلیس و دادگاه های ترکیه بسیار قدرت داشتند). از آن زمان یک مدت می گذرد. بعد از کودتای 15 جولای، به طرز عجیبی این شخص به جرم وابسته بودن به گروه گولن از شغل دولتی خود برکنار می شود. این بار دوان دوان پیش دوستان ما آمده و آن تصویر را از آنها می خواهد (تا بدین شکل بی گناهی خود را اثبات کند).
چرا؟ تا اثبات کند که به گروه گولن وابسته نیست بلکه به حزب الله وابسته است. به همین روند، مأموران زیادی پیش مسئولان حزب مطالبه آزاد که برای سخنرانی در میدان ها حاضر شدند، رفته و با آنها عکس گرفته اند.
حقیقتاً صحنه های عبرت آمیزی را مشاهده می کنیم. چه کسی باور می کرد که روزی چنین صحنه هایی را ببینیم.
از آنچه بر سر این افراد از جمله افراد در طبقه های پایین آنها می آید اصلاً خوشحال نمی شویم. حتی عده ای از اینکه برای آنها ناراحت می شویم بسیار تعجب می کنند. می گویند "مگر هر بلایی که سر شما آمد به خاطر اینها نبود؟"
از اینکه در این ایام مبارک به اینکه به خانه یک انسان آتش بیفتد و ما خوشحال باشیم، به خدا پناه می بریم. به همین شکل، فکر کردن به کسانی که برای 25 سال در زندان ها به سر می برند، وظیفه اسلامی ماست.
مهم تر از آن، پرده های را از روی یک دوره مه آلود بردارید تا مشخص شود تشکیلات بزرگی که بدان توهین شد، یک تشکیلات پاک است.
و آن زمان است که عید ها، عید های واقعی خواهند شد.


 

Haberleri Paylaşarak Bilgiyi Anında Arkadaşlarınıza Ulaştırabilirsiniz.