صوت و تصویرفرهنگسلامتاجتماعیعلم و دانشبین المللمنطقهترکیهایرانصفحه اصلی

یتیمان امت

12-09-2017 14:32
تعبیر یتیمان امت معمولاً برای فلسطینیان به کار برده می شود. لذا جز اینکه گاهی اندکی بهشان کمک رسانده می شود و ازشان حمایت می شود، کار دیگری برای آنها صورت نمی گیرد.


 تعبیر یتیمان امت معمولاً برای فلسطینیان به کار برده می شود. لذا جز اینکه گاهی اندکی بهشان کمک رسانده می شود و ازشان حمایت می شود، کار دیگری برای آنها صورت نمی گیرد.
کردها نیز یتیمان امت هستند. لذا در داخل امت بهشان ظلم می شود و حقشان غصب می شود.
امت، به غیر از این دو، یتیمان دیگیری نیز دارد.
مثل ترکستان شرقی.
ولی در بین تمام اینها ملتی وجود دارد که اینها، یتیمان واقعی امت هستند. و اینها، سال هاست که به دور از جهان اسلام، هر گونه ظلم را متحمل می شوند.
همان طور که همه شما حدس می دانید و این روزها همه رسانه ها از آنها بحث می کنند، سخن من درباره روهینگیا است.
درست است که بخشی از عکس ها و تصاویری که در رسانه ها منتشر می شود، مربوط به روهینگیا نیست ولی این دلیلی بر آن نیست که در آنجا ظلم وجود ندارد. همچنین درست است که آنچه در روهنیگیا صورت می گیرد، جنگ حاکمیت بین چین، آمریکا و انگلیس است ولی این نیز این حقیقت را که مسلمانان روهینگیایی ظلم بزرگی را متحمل می شوند، تغییر نمی دهد.
برادران مسلمان روهینگایی ما، دارند قتل عام می شوند.
متأسفانه جهان، در مقابل این ظلم سکوت کرده است، آنچه از جهان اسلام می بینیم، عجز مطلق است!
ارتش میانمار با دیدن این سکوت، جرئت حمله به مسلمانان را پیدا می کند و هر روز بر وحشت خود می افزاید. در یک هفته اخیر، ظلمی که مسلمانان روهینگیایی متحمل می شوند، به قتل عام تبدیل شده است. حمله به روستاها، به آتش کشیدن خانه ها، شکنجه و کشتار، تجاوز، وادار کردن به کوچ... هر آنچه که برای به کار بردن کلمه "قتل عام" لازم است، در آنجا صورت می گیرد.
در یک هفته اخیر هزاران نفر کشته شدند و ده ها هزار نفر نیز برای نجات از مرگ، خانه های خود را ترک کردند.
آنچه در روهینگیا صورت می گیرد، تابلوی خجالت عصر 21 ام است، خجالت برای بشریت!
از قتل عام های روهینگیا روز ها می گذرد ولی هنوز هیچ عکس العمل جدی از کشورهای اسلامی ندیدیم. در حالی که وقتی می خواهند حساب یک کشور اسلامی را برسند، خیلی زود قطعنامه منتشر می کنند، ائتلاف تشکیل می دهند، تحریم می کنند، هواپیماهای جنگی خود را به پرواز در می آورند، شهر های مسلمان ها را با بمباران ها با خاک یکسان می کنند، بچه های امت را می کشند.
در کنار سکوت جهان اسلام در مقابل مسلمانان روهینگیا، انگلیس صدای خود را بلند می کند. تصاویر را بی بی سی، تلویزیون دولتی انگلیس منتشر می کند، آنها این ظلم را به گوش جهانیان می رسانند. شورای امنیت سازمان ملل را نیز آنها گرد هم می آورند.
قطعاً درد انگلیس، ظلمی که مسلمانان روهینگیا دیدند نیست. انگلیسی که زمانی که در سال 1926 منطقه را ترک می کردند، مسلمانان را قتل عام کردند و آنها را با ظلم بودیست ها تنها گذاشتند.
همان طور که گفتم، آنچه در آنجا صورت می گیرد، جنگ حاکمیت در بین چین، آمریکا و انگلیس است. مسلمانان روهینگیا قربان این جنگ می شوند.
و البته هدف اصلی از کشتن مسلمانان نیز اسلام است.

Haberleri Paylaşarak Bilgiyi Anında Arkadaşlarınıza Ulaştırabilirsiniz.