صوت و تصویرفرهنگسلامتاجتماعیعلم و دانشبین المللمنطقهترکیهایرانصفحه اصلی

آنچه ترسناک تر از وحشت دوروملو است...

20-05-2016 11:59


پ.ک.ک از روزی که تشکیل شده، وحشت های بی شماری را مرتکب شده و قتل عام های زیادی را از اواسط دهه هشتاد (میلادی) تاکنون برای مردم کرد داشته است.

کرد ها به دفعات به صورت دست جمعی توسط پ.ک.ک کشته شده اند. کشتار های بی رحمانه و وحشیانه ای که اکثر مقتولین را زنان و کودکان تشکیل می دادند.

اگر بر گردید و به آرشیو آنها نگاه کنید، خواهید دید که این گروه به ترتیب کی، کجا و به جان چند نفر از کردها قصد کرده است.

روستاها و شهرها به دفعات مورد حمله قرار گرفته، جمعیت هایی که اکثر آنها را زنان و کودکان تشکیل می دهند در وسط روستاها جمع شده و بی رحمانه گلوله باران شده، گاهی مردم در خانه های خود مورد حمله قرار گرفته، کشته شده و بعد هم خانه شان به آتش کشیده شده است.

قتل عام های مینی بوس پ.ک.ک هم خیلی زیاد و معروف هستند. آنها به دفعات مردم در حین مسافرت از روستا به شهر یا از شهر به روستا با مینی بوس را متوقف کرده، مسافرین را پیاده کرده، هم آنها را تیر باران کرده و مینی بوس را به آتش کشیده اند.

و وحشت روستای دوروملو... تفاوت آن با قبلی ها در این است که از 16 شهید فقط جنازه 4 نفر پیدا شد،  وزن 12 جسد دیگر روی هم رفته 60 کیلو بود. حتی در ابتدا همه فکر می کردند که 12 نفر ناپدید شده است. چون چیزی متعلق به آنها پیدا نشده بود.

مقدار ماده انفجاری که استفاده شده بود، تا امروز دیده نشده است، پانزده تن! جزئیات حادثه را به همراه تصاویر دلخراش آن چند روزی است که تماشا می کنیم.

ما با نگاه به این وحشت دوروملو می خواهیم خبر از یک چیز وحشتناک تر بدهیم.

آن چیزی که وحشتناک تر از این است، چیست؟

آیا این است که جبهه شر داخلی این حادثه را نمی بیند؟

آیا این است که بعضی از سیاسیون یک بار هم این وحشت را محکوم نکرده اند؟

آیا این است که روشن فکر هایی که در حوادث علیه مردم و مملکت گرد هم می آیند، در حادثه دوروملو سکوت کرده اند؟

آیا این است که اگر در غرب، بر اثر یک حادثه در چند ثانیه گودالی به عمق پنج متر و به عرض سی متر ایجاد شود و اجساد ذوب شوند، عکس العمل بعضی ها متفاوت تر از الان خواهد بود؟

خیر، هیچ کدام از اینها نیست.

پس آنچه وحشتناک تر از اینها هست، چیست؟

آنچه وحشتناک است، اعمالی است که احتمال دارد پ.ک.ک در آینده انجام دهد، نه اعمالی که تاکنون انجام داده است.

ببینید پ.ک.ک در مناطقی که هنوز حاکمیت کامل آنجا را بر عهده ندارد و قدرت نسبی دارد، چه کارهایی می تواند انجام دهد.

سه اصل پ.ک.ک برای مخالفین خود را که از بدو تشکیلش اجرا می کند، فراموش نکنیم:

"یا به ما ملحق خواهید شد، یا از اینجا (کردستان) گم خواهید شد، یا اینکه همه شما را خواهیم کشت!"

اگر دقت کنید متوجه خواهید شد که این اصول خود را هم در ترکیه و هم در کوبانی که خارج از ترکیه است، بی قید و شرط اجرا می کند.

حال شما برچسب های "خائن" و "مزدور" (الفاظی که پ.ک.ک. برای تمامی مخالفین خود به کار می برد) را نیز به آن اضافه کنید.

همین وحشت پ.ک.ک در دوروملو نیز گویای این است. پ.ک.ک آنها را نیز به مزدوری متهم کرد.

از امروز دیگر فقط "مردم مخالف آنها و کسانی که مثل آنها فکر نمی کنند" وجود ندارند، بلکه "خائنان و مزدوران" نیز وجود دارند. یعنی مردمی که مرگ، حقشان است.

قتل عام کسانی که از خودشان نیستند و مثل خودشان فکر نمی کنند، جزء اصول تغییر ناپذیر مارکسیست ها برای زمانی است که قدرت را به دست می گیرند.

آنها در هر جای دنیا که با توسل به زور به قدرت رسیدند، اولین کاری که کردند این بود که میلیون ها انسان را که مثل آنها فکر نمی کنند و از آنها حمایت نمی کنند، به قتل برسانند.

یک بار دیگر می گوییم که آنچه پ.ک.ک تاکنون انجام داده، بسیار ترسناک است. ولی در صورتی که قدرت داشته باشند، کارهایی که می توانند انجام دهند بسیار وحشتناک تر است.

مخصوصاً بعد از اینکه چنین ضربه سنگینی را متحمل شد. بعد از آن که بیش از پنج هزار نیروهای خود را از دست داد. بعد از آن که مردم کرد، پشت آنها را خالی کردند و آنها را تنها گذاشتند. آیا می توانید کینه ای را که در قبال مردم دارند، حدس بزنید؟

مردم مسلمان کرد متوجه این خطر است. البته تاوان مسلمان ماندن را تا به امروز دادند.

ولی با وجود این همه اتفاق رخ داده، نمی توانیم بگوییم که دولت این احتمال وحشتناک را که مردم مسلمان کرد می توانند قتل عام شوند، می بیند. یا اینکه می بیند ولی اهمیت نمی دهد. که چنین احتمالی بسیار بدتر است.

  

 

 

 

  

 

 

 

Haberleri Paylaşarak Bilgiyi Anında Arkadaşlarınıza Ulaştırabilirsiniz.